PARAFIA
Rzymsko-Katolicka

NA BIEŻĄCO!

statystyka

DANE KONTAKTOWE:
Tel: (067) 265 12 14
ul. Leśna 28
77-400 Złotów

P L A N    M S Z Y    Ś W.

Niedziele i Święta
8:00  10:30  12:00  15:00
17:00  19:00
20:30 (lipiec-sierpień)

Dni powszednie
7:30  17:30

A A ANasi duszpasterze

W parafii pracuje obecnie trzech duszpasterzy.


Proboszcz Ksiądz Kanonik Arkadiusz Kalinowski

Urodzony 25.02.1963r. Imieniny obchodzi 12 stycznia. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Koszalinie, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, 12.06.1988 w Białogardzie przyjął Sakrament Święceń Kapłańskich z rąk Ks. Biskupa Ignacego Jeża. Do roku 1992 pracował w Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej. Po zmianie granic administracyjnych Kościoła w Polsce i powstaniu nowych diecezji, od 25 marca 1992 roku pracuje w Diecezji Pelplińskiej. W latach 1998 do 2002 odbył studia specjalistyczne w zakresie prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po kolejnej reorganizacji granic 25 marca 2004 roku znalazł się w administracyjnych granicach nowo utworzonej Diecezji Bydgoskiej. Od 25.06.2007r. dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Tyrawy został mianowany proboszczem Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Złotowie. Od tego też czasu podjął wyzwanie i wraz ze swoimi Parafianami kontynuuje trud budowy nowego kościoła.


Ksiądz Wikariusz Bartłomiej Brzeziński

Urodzony 02.11.1991 r. w Bydgoszczy. Imieniny obchodzi 11 listopada we wspomnienie św. Bartłomieja, opata. Pochodzi z parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy. W latach 2011 - 2017 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął 27.05.2017 r. Dekretem Ks. Biskupa Jana Tyrawy, z dniem 26.06.2017 r. został ustanowiony wikariuszem parafii pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie, gdzie zajmuje się duszpasterstwem: Służby Liturgicznej Ołtarza (Ministranci i Rycerki Niepokalanej), Ruchu Oazowego Światło-Życie oraz Kręgu Biblijnego.


Ksiądz Rezydent Roman Zieliński

Emerytowany kapłan Diecezji Pelplińskiej. Sakrament Święceń Kapłańskich przyjął 02.06.1968 roku w pelplińskiej katedrze z rąk Ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego. Urodziny (rocznik 1944) wraz z imieninami obchodzi 18 listopada. W parafii służy pomocą duszpasterską, m.in. w zakresie duszpasterstwa specjalistycznego: Żywy Różaniec, duszpasterstwo Rodzin - Kręgi Domowego Kościoła, AA...


Księża, którzy pracowali w parafii:

  • Ks. Jacek Pawelczyk - proboszcz w latach 1998 - 2007
  • Ks. Szymon Gołota - wikariusz w latach 2004 - 2005
  • Ks. Zbigniew Grzegorzewski - wikariusz w latach 2000 - 2005
  • Ks. Andrzej Kalita - wikariusz w latach 2005 - 2007
  • Ks. Grzegorz Kortas - wikariusz w latach 2007 - 2009
  • Ks. Maciej Kozłowski - wikariusz w latach 2012 - 2016
  • Ks. Piotr Olszanowski - wikariusz w latach 2009 - 2012
  • Ks. Jarosław Ścieraszewski - wikariusz w latach 2005 - 2006
  • Ks. Tomasz Wołoszynowski - wikariusz w latach 2016 - 2017
  • Ks. Krzysztof Zalewski - wikariusz w latach 1999 - 2004