PARAFIA
Rzymsko-Katolicka

NA BIEŻĄCO!

statystyka

DANE KONTAKTOWE:
Tel: (067) 265 12 14
ul. Leśna 28
77-400 Złotów

P L A N    M S Z Y    Ś W.

Niedziele i Święta
8:00  10:30  12:00  15:00
17:00  19:00
20:30 (lipiec-sierpień)

Dni powszednie
7:30  17:30

A A A

Historia parafii

Poniżej można przeczytać zaczerpnięty z parafialnej kroniki krótki opis powstania parafii, jak również odnaleźć listę księży, którzy w niej pracowali. Będziemy umieszczeć tu także ofiarodawców parafii i dokumenty związane z jej historią.


Powstanie parafii (tekst z kroniki)

27 sierpnia 1998r. - powstanie parafii. Mocą Dekretu Ks. Bpa Ordynariusza Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej - Mariana Gołębiewskiego została erygowana nowa parafia pw. św. Piotra i Pawła Ap. w Złotowie. Jest to trzecia parafia w tym mieście obok parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Parafii pw. św. Rocha. Obejmuje ona teren od kościoła mariackiego w kierunku na Jastrowie i Lędyczek oraz wioski: Dzierżążenko, Dzierżążno, Nowy Dwór, Nowiny, Pieczynek i Zalesie. Parafia liczy 4327 wiernych. Zadaniem parafii jest budowa nowego kościoła i plebanii. Tymczasowym kościołem nowej parafii jest kościół pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie. Pierwszą mszę św. w nowej parafii odprawił o godz. 18.00 w czwartek proboszcz ks. Jacek Pawelczyk. Po mszy św. Państwo Grzegorz i Elżbieta Wnuk zaproponowali księdzu proboszczowi darmowe mieszkanie w ich domu przy ul. Horsta 4, gdzie ksiądz wprowadził się następnego dnia. Pierwszą noc spędził na plebanii parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Msze św. w pierwszym roku były odprawiane codziennie o godz. 17.30, a niedzielę w Złotowie o 9.00, 10.30 i 17.00, w Zalesiu o godz. 12.30, w Nowinach - w sobotę o godz. 19.00. W pierwszych miesiącach parafia ubiegała się o ziemię pod budowę kościoła przy szkole rolniczej, między ul. Leśną, a ul. 8 marca. We wrześniu otrzymaliśmy decyzję lokalizacyjną Urzędu Miasta o przeznaczeniu 1ha ziemi na cele sakralne. Teren jest we własności Skarbu Państwa, w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych, a decyzuje o nim Urząd Rejonowy w Złotowie. Potrzebne są zgody Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Pile oraz Ministerstwa Rolnictwa. Nie zdążyliśmy przejść tych stopni, aby zdobyć ziemię do końca 1998r. Ze względu na reformę administracyjną, od 1999r. musieliśmy rozpocząć wszystko od początku.


Księża, którzy pracowali w parafii:

  • Ks. Jacek Pawelczyk - proboszcz w latach 1998 - 2007
  • Ks. Szymon Gołota - wikariusz w latach 2004 - 2005
  • Ks. Zbigniew Grzegorzewski - wikariusz w latach 2000 - 2005
  • Ks. Andrzej Kalita - wikariusz w latach 2005 - 2007
  • Ks. Grzegorz Kortas - wikariusz w latach 2007 - 2009
  • Ks. Maciej Kozłowski - wikariusz w latach 2012 - 2016
  • Ks. Piotr Olszanowski - wikariusz w latach 2009 - 2012
  • Ks. Jarosław Ścieraszewski - wikariusz w latach 2005 - 2006
  • Ks. Tomasz Wołoszynowski - wikariusz w latach 2016 - 2017
  • Ks. Krzysztof Zalewski - wikariusz w latach 1999 - 2004

Fundatorzy związani z budową kościoła: